Bądź fair! Pomóż zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy. Zmniejsz obciążenia psychiczne menedżerów i HR. Zadbaj o aspekt formalno-prawny.

Negocjacje z pracownikami

W jakiej sytuacji?

Kiedy epidemia lub inne wydarzenie wywołuje konieczność wprowadzenia w firmie zmian, umiejętność negocjowania staje się niezbędna.  W takiej sytuacji bardzo często rozmowy prowadzone przez menedżerów i przedstawicieli HR mają na celu osiągnięcie porozumienia, albo znalezienia rozwiązania. Rola menedżera ewoluuje w kierunku negocjatora, a umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji staje się ważną kompetencją osób zarządzających na co dzień ludźmi.

Czego się nauczysz?

Sprawimy, że trudne rozmowy z pracownikami, stanowiące największe wyzwanie w pracy, staną się prostsze. Pokażemy metody i techniki radzenia sobie ze stereotypowymi zachowaniami oraz nauczymy jak zarządzać emocjami podczas prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

  • Możliwe sytuacje negocjacyjne będące następstwem epidemii COVID-19;
  • Role menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za funkcję HR w negocjacjach z pracownikami;
  • Role „innych graczy”: przedstawicieli pracowników, związków zawodowych, klientów, dostawców i innych;
  • Przygotowanie do negocjacji;
  • Przebieg negocjacji i emocje, które im towarzyszą;
  • Typowe manipulacje w negocjacjach.

Prowadzący:

Cezary Radomski – Prowadzi szkolenia, coachingi oraz doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania emocjami i samoregulacji, podejmowania decyzji  i rozwiązywania problemów. Psycholog społeczny, trener  i coach, absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderator.

Menadżer projektów rozwoju kadr. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów.

Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS. Jest również aktywnym mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i rozwiązywaniu sporów pracowniczych

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
3 sesje po 2,5 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami